The Happy Firm | "Make Happiness Your Destination"
Tibet – Throne of the Sun

Tibet – Throne of the Sun

Tibet – Throne of the Sun Lâm Chi trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là “Ngai vàng mặt trời”. Nằm ở độ cao 3,100m, Lâm Chi được ví như Thụy Sĩ của Tây Tạng Khách sạn 5* trong chương trình: St Regis, Shangri La, Hilton, Hyatt Nhóm nhỏ tối đa 10 thành viên Tour...
Tibet – Roof of the World

Tibet – Roof of the World

Tibet – Roof of the world Trải nghiệm đặc biệt khám phá vùng đất Tây Tạng theo tuyến Việt Nam – Thành Đô – Lâm Chi (Nyintri) – Everest Base Camp – thủ đô Lhasa. Khách sạn 5* trong chương trình: St Regis, Shangri La, Hilton, Hyatt Tour...
Tibet – A Special Journey

Tibet – A Special Journey

Tibet – A Special Journey Trải nghiệm đặc biệt khám phá vùng đất Tây Tạng với các thánh hồ: Yamdrok, Namtso, Đại Chiêu Tự cùng cung điện Potala huyền thoại. Khách sạn 5* trong chương trình: St Regis, Shangri La, Hilton Tour không shopping – tập trung vào...