The Happy Firm | "Make Happiness Your Destination"

Khám phá đất nước hạnh phúc nhất Thế Giới

Bay thẳng đặc biệt Việt Nam Bhutan – Lịch trình 2

Bay thẳng đặc biệt Việt Nam Bhutan – Lịch trình 2

Vương Quốc Bhutan nằm trên dãy Himalaya, giữa Trung Quốc và Ấn Độ- một quốc gia Phật Giáo nằm trong dãy núi Himalaya linh thiêng với những thung lũng xanh ngút ngàn và núi đồi trập trùng. Bhutan được mệnh danh là nơi mà lòng trắc ẩn và trí huệ là thước đo cho mọi sự...

Bay thẳng đặc biệt Việt Nam Bhutan – Lịch trình 1

Bay thẳng đặc biệt Việt Nam Bhutan – Lịch trình 1

Vương Quốc Bhutan nằm trên dãy Himalaya, giữa Trung Quốc và Ấn Độ- một quốc gia Phật Giáo nằm trong dãy núi Himalaya linh thiêng với những thung lũng xanh ngút ngàn và núi đồi trập trùng. Bhutan được mệnh danh là nơi mà lòng trắc ẩn và trí huệ là thước đo cho mọi sự...

Bay thẳng đặc biệt Việt Nam Bhutan: Paro – Haa Valley

Bay thẳng đặc biệt Việt Nam Bhutan: Paro – Haa Valley

Vương Quốc Bhutan nằm trên dãy Himalaya, giữa Trung Quốc và Ấn Độ- một quốc gia Phật Giáo nằm trong dãy núi Himalaya linh thiêng với những thung lũng xanh ngút ngàn và núi đồi trập trùng. Bhutan được mệnh danh là nơi mà lòng trắc ẩn và trí huệ là thước đo cho mọi sự...

Bay thẳng đặc biệt Việt Nam Bhutan: Paro – Phobjikha

Bay thẳng đặc biệt Việt Nam Bhutan: Paro – Phobjikha

Vương Quốc Bhutan nằm trên dãy Himalaya, giữa Trung Quốc và Ấn Độ- một quốc gia Phật Giáo nằm trong dãy núi Himalaya linh thiêng với những thung lũng xanh ngút ngàn và núi đồi trập trùng. Bhutan được mệnh danh là nơi mà lòng trắc ẩn và trí huệ là thước đo cho mọi sự...

Bay thẳng Bhutan TPHCM- Punakha- Thimphu- Paro: Hành trình Hạnh phúc

Bay thẳng Bhutan TPHCM- Punakha- Thimphu- Paro: Hành trình Hạnh phúc

Vương Quốc Bhutan nằm trên dãy Himalaya, giữa Trung Quốc và Ấn Độ- một quốc gia Phật Giáo nằm trong dãy núi Himalaya linh thiêng với những thung lũng xanh ngút ngàn và núi đồi trập trùng. Bhutan được mệnh danh là nơi mà lòng trắc ẩn và trí huệ là thước đo cho mọi sự...