The Happy Firm | "Make Happiness Your Destination"
Pakistan- Sự kỳ diệu của Núi đồi

Pakistan- Sự kỳ diệu của Núi đồi

Thời gian: 7 ngày 6 đêm ( bay quá cảnh Bangkok) Group Size: 4-8 khách Khách sạn: 4-5* Phương tiện di chuyển: Private Car, Bay nội địa Thời điểm đẹp để trải nghiệm: từ Tháng 3- Tháng 11 Pakistan là một quốc gia với sự đa dạng về văn hóa, tôn giáo, con người và đặc biệt...